HÁZENÁ
TJ Jiskra Zruč nad Sázavou

Sobota 7. – 14. srpna 2021 – Letní házenkářský kemp

Oddíl házené Jiskry Zruč nad Sázavou, letní kemp 2021 – organizační informace

Termín kempu: sobota 7. srpna – sobota 14. srpna

Místo konání: Zbraslavice

Náplň kempu: cyklistika, výlety, koupání, hry a soutěže, vodní sporty, beachsporty apod.

Odjezdové informace: skupina CYKLO 1

Sraz k odbavení: do 13.30 hodin

Nakládání materiálu: do 14 hodin (vozidlo Jindra)

Odjezd: do 14.15 hodin (venkovní hřiště)

Návrat  z kempu (plán): sobota 14. srpna do 15 hodin (čas bude upřesněn v průběhu campu)

Odjezdové informace: skupina CYKLO 2

Sraz k odbavení: 14 hodin

Nakládání materiálu: do 14.30 hodin (vozidlo Jindra)

Odjezd: do 14.45 hodin (venkovní hřiště)

Návrat z kempu (plán): sobota 14. srpna do 15 hodin (čas bude upřesněn v průběhu campu)

Pozn: účastníci ze Zbraslavic a blízkého okolí se sejdou v prostoru RS U Starého Rybníka v sobotu 7. srpna do 16 hodin a vyčkají na příjezd skupiny ze Zruče nad Sázavou

Ubytování: v chatkách, na postelích (palandy) – součást postele je peřina, polštář a lůžkoviny

Stravování: plná penze, svačiny, extra pitný režim – v jídelně v areálu ubytování

V místě občerstvení (bufet), otevírací doba: 10 – 22 hodin

Zahájení: sobota 7. srpna večeří

Ukončení: sobota 14. srpna obědem

Dokumentace: každý nezletilý účastník musí při nástupu na soustředění odevzdat vyplněné (pravdivé údaje) a autorizované následující povinné dokumenty

  1. Posudek zdravotní způsobilosti (od lékaře, ne starší než dva roky)
  2. Potvrzení o bezinfekčnosti (všeobecné, datum potvrzení ne starší než tři dny)
  3. Čestné prohlášení o prodělaném testu na COVID-19
  4. Formulář účastníka kempu
  5. Potvrzení cykloservisu o kontrole funkčnosti kola účastníka nebo Prohlášení rodiče, resp. zákonného zástupce
  6. Kartičku zdravotního pojištění (kopie)

Vybavení: prosíme nebalit hráčům „lodní kufry“ z důvodu omezené dopravní a skladovací kapacity

Nutné: ROUŠKY !!! (kdyby náhodou)

Kolo, přilba a vhodné sportovní a volnočasové oblečení, resp. obuv (outdoor,  indoor), hygienické potřeby na 7 dnů pobytu v závislosti na předpovědi počasí.

Sportovní vybavení:

  1. kolo – velikostně vhodné, bezpečně funkční. Doporučujeme náhradní duši pro případ defektu. Přilba nezletilé bezpodmínečně povinná!!!
  2. Sportovní obuv a oblečení – outdoor: běh, turistika, kolo, voda, indoor – sportovní obuv (máme domluvenou halu ZŠ pro případ nepřízně počasí), pantofle.

Plavky, pokrývku hlavy, brýle.

  1. Pomůcky – láhev na pití, notes (A4) a psací resp. kreslící potřeby, funkční čelovku resp. svítilnu.

Doporučené: Opalovací krém, repelenty, drobné stolní hry (karty, apod.), prádelní šňůru, přiměřené kapesné, a další dle uvážení.

!! Nebrat s sebou laptopy ani jiná elektronické herní zařízení!!!

Rozdělení do skupin pro přesun (plán):

Skupina CYKLO 1: 1. Svoboda Jan, 2. Felis Petr, 3. Dolejší Jiří, 4.  Vrzáček Pavel, 5. Jelínek Bořek, 6. Petrík Adam, 7. Kulhánek Matěj, 8. Šveněk Jan, 9. Jindřich Martin, 10. Šťastný Tomáš, 11. Kopecký Štěpán, 12. Pajer Lukáš, 13. Bernard Dominik, 14. Tlach Jan, 15. Edr Jiří

Skupina CYKLO 2: 1. Starý Václav, 2. Růžička Karel. 3. Kafka Lukáš, 4.  Dudák Matěj, 5. Smejkal Jan, 6. Mareček Oliver, 7. Pustka Felix, 8. Sixta Tobiáš, 9. Hoang Danny. 10. Bělina Matěj, 11. Suchý Jakub, 12. Klečák František. 13. Kubín Dominik, 14. Vorlíček Václav, 15 Tlach Matěj, 16.  Mach Štěpán

Pravidla pobytu na kempu !!!

1) Účastník kempu je povinen dodržovat provozní řád areálu ubytování resp. sportovišť a řídit se pokyny provozovatele.

2) Účastník kempu je povinen dodržovat denní režim a pokyny trenérů.

3) Účastník kempu se nesmí bez výslovného souhlasu resp. dovolení trenérů a vedoucích vzdálit z prostoru ubytování, či tréninkových prostorů.

4) Přísně se zakazuje svévolné koupání v rybníku bez dohledu dospělé osoby !!!

5) Účastník kempu si s sebou na kemp nebere laptop či elektronickou herní konzoli. Bere na vědomí, že mobilní telefon může být odebrán účastníkovi v případě, že by jeho používání narušovalo program kempu.

6) Během kempu se nezletilým účastníkům kempu přísně zakazuje konzumace alkoholických nápojů, či používání tabákových výrobků. Rovněž užívání omamných či psychotropních látek je přísně zakázáno.

7) Účastník kempu nesmí poškozovat zařízení ubytovacích prostor, stejně jako vybavení vnitřních i venkovních prostorů sportovišť. Vypůjčené věci je povinen účastník kempu nepoškozené vrátit. V případě poškození uhradí účastník vyčíslenou škodu.

8) Účastník kempu musí dodržovat stanovený večerní klid a být ohleduplný k jiným návštěvníkům střediska.

9) Všem účastníkům kempu se přísně zakazuje jakéhokoli omezování či zneužívání ostatních účastníků kempu (šikana) včetně náznaku pod maskou „hloupé legrace“.

10) Jakýkoliv problém (zranění, zdravotní indispozice, ztráta věcí, a pod.) či přestupek účastníka kempu proti výše uvedeným pravidlům musí být konzultován s trenérem. V případě opakovaných přestupků účastník riskuje, že bude vyloučen ze zbytku soustředění bez nároku na vrácení peněz, přičemž při porušení bodu ad4), ad5) resp. ad9) nezletilý účastník je vyloučen z kempu okamžitě bez nároků vrácení peněz.

Realizační tým LHK 2021, tel. 601579931

Facebook Comments

Napsat komentář