HÁZENÁ
TJ Jiskra Zruč nad Sázavou

Sobota 1. – 8. srpna 2020, letní házenkářský kemp

Oddíl házené Jiskry Zruč nad Sázavou, letní kemp 2020 – organizační informace

Termín kempu: sobota 1. srpna – sobota 8. srpna 2020

Místo konání: Zbraslavice, RS U Starého rybníka

Náplň kempu: Cyklistika, výlety, koupání, hry a soutěže, lanové centrum, vodní sporty, horolezecká stěna a pod.

Odjezdové informace:

Skupina „VLAK“:

Sraz k odbavení: do 14 hodin – venkovní hřiště

Nakládání materiálu: do 14.30 hodin (vozidlo Jindra) – venkovní hřiště

Odjezd: 15.15 hodin (nádraží ČD)

Skupina „CYKLO“ – pozn.:

Sraz k odbavení: do 14.30 hodin – venkovní hřiště

Nakládání materiálu: do 14.45 hodin – venkovní hřiště

Odjezd: do 15 hodin (venkovní hřiště)

Návrat z kempu (plán): sobota 8. srpna do 15 hodin (čas bude upřesněn v průběhu kempu)

Poznámka: účastníci ze Zbraslavic a blízkého okolí se sejdou v prostoru RS U Starého Rybníka v sobotu 1. srpna do 16 hodin a vyčkají na příjezd skupiny ze Zruče nad Sázavou.

Ubytování: V chatkách, na postelích (palandy) – součástí postele je peřina, polštář a lůžkoviny.

Stravování: Plná penze, svačiny, extra pitný režim – v jídelně v areálu ubytování.

V místě občerstvení (bufet), otevírací doba: 10 – 22 hodin

Zahájení:

Sobota 1. srpna – večeří

Ukončení:

Sobota 8. srpna – obědem

Dokumentace: Každý nezletilý účastník musí při nástupu na soustředění odevzdat vyplněné (pravdivé údaje) a autorizované následující povinné dokumenty:

  1. Posudek zdravotní způsobilosti (od lékaře, ne starší než 2 roky).
  2. Potvrzení o bezinfekčnosti (všeobecné, datum potvrzení ne starší než 3 dny).
  3. Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění (symptomy související s COVID-19, ne starší 14 dnů).
  4. Formulář účastníka kempu
  5. Potvrzení cykloservisu o kontrole funkčnosti kola účastníka nebo Prohlášení rodiče resp. zákonného zástupce k jeho používání.
  6. Kartičku zdravotního pojištění (kopie).

Vybavení: Prosíme nebalit hráčům „lodní kufry“ z důvodu omezené dopravní a skladovací kapacity

Nutné: ROUŠKY !!! (Kdyby náhodou….)

Kolo, přilba a vhodné sportovní a volnočasové oblečení resp. obuv (outdoor, indoor), hygienické potřeby na 7 dnů pobytu v závislosti na předpovědi počasí.

Sportovní vybavení:

  1. Kolo – velikostně vhodné, bezpečně funkční. Doporučujeme náhradní duši pro případ defektu. Přilba bezpodmínečně povinná!!!
  2. Sportovní obuv a oblečení – outdoor: běh, turistika, kolo, voda, indoor – sportovní obuv (máme domluvenou halu ZŠ pro případ nepřízně počasí), pantofle. Plavky, pokrývku hlavy, brýle.
  3. Pomůcky – láhev na pití, notes (A4) a psací resp. kreslící potřeby, funkční čelovku resp. svítilnu.

Doporučené: Opalovací krém, repelenty, drobné stolní hry (karty, apod.), prádelní šňůru, přiměřené kapesné, a další dle uvážení.

!! Nebrat s sebou laptopy ani jiné elektronické herní zařízení!!!

Rozdělení do skupin pro přesun:

Skupina „VLAK“:

1 – Dudák Matěj

2 – Mareček Oliver

3 – Smejkal Jan

4 – Zeman Jaromír

5 – Havránková Karolína

6 – Havránek Michal

7 – Pustka Felix

8 – Sixta Tobiáš

9 – Vorlíček Václav

10 – Tlach Matěj

11 – Hejlová Nora

12 – Kubín Dominik

13 – Hrabánek Kryštof

14 – Suchý Jakub

15 – Bělina Matěj

16 – Hoang Danny

17 – Kubánková Viola

18 – Mach Štěpán

19 – Havránek sr. Michal

20 – Hejl Martin

21 – Kubánek Jiří

22 – Vinc David

Skupina „CYKLO“:

1 – Kafka Lukáš

2 – Starý Václav

3 – Mikšík Štěpán

4 – Jelínek Bořek

5 – Klouda Vladimír

6 – Petrík Adam

7 – Jindřich Martin

8 – Veselý Filip

9 – Šťastný Tomáš

10 – Zahálka Ondřej

11 – Hrabaň Antonín

12 – Karban Matěj

13 – Šveněk Jan

14 – Kulhánek Matěj

15 – Tůma Jan

16 – Pajer Lukáš

17 – Bernard Dominik

18 – Tlach Jan

19 – Edr Jiří

20 – Svoboda Jan

21 – Růžička Karel

Pravidla pobytu na kempu !!!

1) Účastník kempu je povinen dodržovat provozní řád areálu ubytování resp. sportovišť a řídit se pokyny provozovatele.

2) Účastník kempu je povinen dodržovat denní režim a pokyny trenérů.

3) Účastník kempu se nesmí bez výslovného souhlasu resp. dovolení trenérů a vedoucích vzdálit z prostoru ubytování, či tréninkových prostorů.

4) Přísně se zakazuje svévolné koupání v rybníku bez dohledu dospělé osoby !!!

5) Účastník kempu si s sebou na kemp nebere laptop či elektronickou herní konzoli. Bere na vědomí, že mobilní telefon může být odebrán účastníkovi v případě, že by jeho používání narušovalo program kempu.

6) Během kempu se nezletilým účastníkům kempu přísně zakazuje konzumace alkoholických nápojů, či používání tabákových výrobků. Rovněž užívání omamných či psychotropních látek je přísně zakázáno.

7) Účastník kempu nesmí poškozovat zařízení ubytovacích prostor, stejně jako vybavení vnitřních i venkovních prostorů sportovišť. Vypůjčené věci je povinen účastník kempu nepoškozené vrátit. V případě poškození uhradí účastník vyčíslenou škodu.

8) Účastník kempu musí dodržovat stanovený večerní klid a být ohleduplný k jiným návštěvníkům střediska.

9) Všem účastníkům kempu se přísně zakazuje jakéhokoli omezování či zneužívání ostatních účastníků kempu (šikana) včetně náznaku pod maskou „hloupé legrace“.

10) Jakýkoliv problém (zranění, zdravotní indispozice, ztráta věcí apod.) či přestupek účastníka kempu proti výše uvedeným pravidlům musí být konzultován s trenérem. V případě opakovaných přestupků účastník riskuje, že bude vyloučen ze zbytku soustředění bez nároku na vrácení peněz, přičemž při porušení bodu ad4), ad5) resp. ad9) nezletilý účastník je vyloučen z kempu okamžitě bez nároků vrácení peněz.

Realizační tým LHK 2020, tel. 601579931, foto: usrz

Facebook Comments

Napsat komentář