HÁZENÁ
TJ Jiskra Zruč nad Sázavou

Přiblížil se start nového soutěžního ročníku v házené 2021/22

Pokyny pro pořádání soutěží s ohledem na aktuální protiepidemická opatření (23/08/2021)

Blíží se start start nového soutěžního ročníku a i v letošní sezóně se musí organizace soutěžních utkání přizpůsobit protiepidemickým opatřením

Praha – Český svaz házené proto připravil pokyny pro pořadatele i účastníky mistrovských utkání v soutěžích řízených ČSH, jimiž organizátoři soutěžních zápasů zajistí splnění všech preventivních kroků stanovených vládními opatřeními.

Plné znění Pokynů ČSH k Mimořádným opatřením MZČR je možné stáhnout včetně všech příloh v dokumentech v systému H-net 2.0ve složce Český svaz házené / Komise ČSH / Soutěžní komise / Soutěžní ročník 2021 – 2022 / Covid-19. Tyto pokyny byly schváleny Exekutivou ČSH dne 20. srpna 2021.

Při pořádání házenkářských soutěží jako organizovaných hromadných akcí je nutné respektovat aktuálně platná protiepidemická vládní opatření. Z tohoto důvodu vedení Českého svazu házené stanovuje konkrétní pokyny pro pořádání soutěžních utkání tak, aby byla naplněna všechna vládou stanovená opatření a zároveň byly zajištěny veškeré podklady, které by mohly být vyžadovány příslušnými krajskými hygienickými stanicemi.

Všichni účastníci utkání – tedy hráči/hráčky, členové realizačních týmů, členové pořadatelské služby (v tomto případě se jedná o hlavního pořadatele, časoměřiče, zapisovatele, hlasatele, pořadatele na hrací ploše, případně zdravotnickou službu či další pořadatele), rozhodčí i případně nominovaný delegát, jsou povinni prokázat svou bezinfekčnost dle momentálně platných vládních opatření.

Aktuálně se jedná konkrétně o

• nejdéle sedm dní starý PCR test,

• 72 hodin starý antigenní test, jehož výsledek je dokumentován certifikátem,

• certifikát o absolvovaném očkování, přičemž od druhé dávky uplynulo nejméně 14 dní (v případě jednodávkové vakcíny uplynulo 14 dní od této jedné dávky),

• laboratorní potvrzení o prodělání onemocnění covid-19, přičemž od prvního pozitivního testu uplynulo méně než 180 dní,

• preventivní antigenní test provedený na místě,

• či výsledek antigenního testu provedeného ve škole či školském zařízení ne starší než 72 hodin, který osoba absolvovala ve škole nebo školském zařízení podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. Negativní výsledek tohoto testu doloží čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Potvrzení od všech hráčů/hráček shromáždí vedoucí každého zúčastněného družstva a stvrdí vyplněním a potvrzením Prohlášení o bezinfekčnosti družstva. Toto Prohlášení odevzdá rozhodčím utkání, kteří na základě tohoto potvrzení rozhodnou o připuštění družstva k zápasu. Rozhodčí, delegáti a členové pořadatelské služby prokážou svou bezinfekčnost přímo hlavnímu pořadateli utkání.

Pravidla pro účast diváků na utkání podléhají aktuálně platným protiepidemickým nařízením. V současnosti tedy mohou utkání navštívit diváci v maximálním počtu 100 % kapacity haly (kapacita míst k sezení), současně však v případě vnitřního sportoviště nesmí počet diváků přesáhnout 3 000 osob a organizátor akce je povinen u všech návštěvníků zkontrolovat splnění podmínek bezinfekčnosti. Diváci musí být od hrací plochy vzdáleni nejméně 2 metry. (ČSH)

Facebook Comments

Napsat komentář