HÁZENÁ
TJ Jiskra Zruč nad Sázavou

Nový Informační Systém Českého Svazu Házené (IS ČSH)

 

Nový Informační Systém Českého Svazu Házené (IS ČSH) – přístupové údaje pro registrované členy (zákonné zástupce)

 Informační systém ČSH (dále jen IS), který se od 30. června 2020 stává nedílnou součástí činnosti ČSH  

Vážení rodičové,

během tohoto týdne Vám byly, jsou, resp. některým budou zaslány na email cestou ČSH přístupové údaje k novému informačnímu systému ČSH (dále jen IS), který se od 30. června 2020 stává nedílnou součástí činnosti ČSH, coby řídící, podpůrný a informační prvek pro registrované kluby/oddíly a členy.

Prostřednictvím tohoto IS se budou vyřizovat veškeré administrativní záležitosti týkající se fungování i oddílu házené Jiskry Zruč nad Sázavou. Proto Vám jsou zasílány přístupové údaje do tohoto IS resp. do Vaší „osobní zóny“ tak, abyste mohli tento IS aktivně používat. IS bude používán jak pro osobní, tak i pro případnou oddílovou potřebu ve stanoveném rozsahu oprávnění.

Pro většinu členů oddílu, a zejména těch ve věku do 15 let, byl do IS zadán kontaktní email na zákonného zástupce, takže buďte připraveni se v tomto angažovat za Vašeho hráče/hráčku ve smyslu on-line autorizace žádostí zejména v oblastech:

A – Registrace a evidence členů oddílu (řešení případných změn ve vstupních údajích při registraci, tj. jméno, adresa, kontaktní email, zákonný zástupce a pod.)

B – Přestupní řízení (přestup, limitovaný přestup, hostování a pod.). Toto přestupní řízení se týká hráčů kategorie STŽ a starší, a to jen vybraných hráčů. Nicméně, každý mladší člen do této kategorie zákonitě dospěje, takže informaci posíláme na vědomí všem.

Příklad provedení autorizace: V případě řešení záležitostí, kde je požadován souhlas hráče resp. zákonného zástupce, informační systém zašle tento požadavek na Váš email resp. email zadaný jako kontaktní na zákonného zástupce k jeho autorizaci (lhůta autorizace je 72 hodin od doručení). Je třeba se přihlásit do IS a požadavek vyhledat v levé „červené“ liště nabídek, konkrétně v záložce „moje žádosti“. Poté autorizovat příslušnou žádost kliknutím na funkční tlačítko („souhlas/nesouhlas“). Bez autorizace nebude žádost postoupena do další fáze a její platnost zaniká.

Děkujeme za spolupráci. (ČSH, vas, jot)

Facebook Comments

Napsat komentář